לראות את התמונה המלאה

כתבות

אושרה תוכנית אוויר נקי בחיפה

עיריית חיפה אישרה את התוכנית לאזור אוויר נקי בעיר, ותיישמה כחלק מהתוכנית הלאומית להפחתת זיהום האוויר במפרץ.

במסגרת התוכנית תוגבל תנועת רכבי דיזל ישנים ומזהמים בכל שטחי המגורים של חיפה, אלא אם יותקנו בהם מסנני חלקיקים. בהקשר זה יצוין כי המשרד להגנת הסביבה מציע סבסוד של 85-65 אחוז מעלות רכישת והתקנת המסננים, באמצעות מוסכים ייעודיים במפרץ חיפה שיספקו שירות זה החל בסוף נובמבר.

התוכנית היא תוצאה של הסכם הבנות בין המשרד להגנת הסביבה, משרד התחבורה ועיריית חיפה. הסיבה המרכזית שהובילה למהלך היא הזיהום הרב הנובע מרכבי הדיזל.

בשלב הראשון של אישור התוכנית יבוטל איסור כניסת משאיות לעיר התחתית בשעות העומס, ולאחר מכן תותר כניסתן של משאיות לא מזהמות.

יישום התוכנית יפחית במהלך 2018-2017 כ-13 אחוז מהזיהום התחבורתי בחיפה, ובשנתיים שלאחר יפחית ממנו כ-23 אחוז.