לראות את התמונה המלאה

כתבות

דרושה תמונה מלאה

 ניר קנטור |

03/08/2016, 20:02 

 

התעשייה הכימית הישראלית היא תעשייה מתקדמת, חדשנית, פורצת דרך ואיכותית. לתעשייה זו אתגרים רבים ומגוונים בפעילות היומיומית, ובכלל זה אתגרים תפעוליים וסביבתיים ואתגרים עסקיים בפתיחת השווקים לתחרות, בייצוא הסחורות, בחשיפות מטבע ועוד. מעל כל אלה ניצב בימים אלו אתגר נוסף, אולי הכבד מכולם - האתגר התדמיתי בהקשר הסביבתי, שנוצר על רקע שיח סביבתי שהפך לקיצוני ומאוד פופוליסטי, מבלי להסתמך על עובדות ונתונים.

לשיח הסביבתי היה בעבר, יש בהווה ויהיה בעתיד תפקיד חשוב בקידום המודעות והפתרונות לנושאים סביבתיים שונים, הנמצאים על סדר היום של כולנו. אולם כדי שהשיח יהיה אפקטיבי ויפעל לשיפור, הוא חייב להיות מבוסס על נתונים, עובדות, מידע, שקיפות ונכונות לשיח.

אחת הדוגמאות הבולטות היא השיח המתקיים סביב התעשייה במפרץ חיפה - שיח המציג תמונה שגויה מזו האמיתית. בעוד התעשייה פועלת, משקיעה ומצמצמת את השפעתה על הסביבה, כך מקצין השיח המובל על ידי פעילים מקומיים.

חקיקה מוגברת לצד תהליכים בשווקים הגלובאליים והתחרותיים הציבו בשנים האחרונות אתגרים גדולים בפני התעשייה הישראלית בכל הקשור בהפחתת השפעתה על הסביבה. כחלק מאימוץ דירקטיבות אירופאיות על ידי ממשלת ישראל, תקני איכות האוויר הנדרשים מהמפעלים בארץ הם מהמחמירים ביותר בעולם, כמו גם הטכנולוגיות לצמצום הפליטות לאוויר שנדרשים להתקין. התעשייה, כמו החברה כולה, הפנימה ומקבלת את הסטנדרטים החדשים בהבנה ובהכרה בחובתה למזער את השפעתה על הסביבה.

ההתמודדות עם האתגרים באה לידי ביטוי בהקצאת השקעות עתק של התעשיינים להקטנת השפעת הפעילות שלהם על הסביבה, התייעלות אנרגטית ותחזוקת המתקנים הסביבתיים. כך, למשל, בשנים האחרונות השקיעה התעשייה במפרץ חיפה יותר מ-2.5 מיליארד שקל.  כתוצאה מהפעילות האינטנסיבית וההשקעות לטובת צמצום השפעת הייצור על הסביבה, חל שיפור מתמיד בביצועים הסביבתיים של המפעלים.

על פי נתונים אובייקטיבים של מנגנוני הבקרה והפיקוח, הפעילות הסביבתית של התעשייה השתפרה בשנים האחרונות לאין שיעור במגוון תחומים, ובהם הפחתת פליטות לאוויר, טיפול בשפכים, שיקום קרקעות, הפחתת זיהומי קרקע, הפחתת סיכונים מחומרים מסוכנים, התייעלות בשימוש במשאבי טבע, התייעלות אנרגטית, הפחתת יצור פסולת ושיפור הטיפול בה. את התוצאות החיוביות בפעילות המפעלים ניתן לראות בעשרות דוחות שהתעשיינים מספקים לרשויות - חלקם באופן וולונטארי - כדי ליצור בראש ובראשונה שקיפות ולחשוף את ההישגים הראויים לציון.

מעבר לכך, בעוד שהתרומה השנתית של מגזר התעשייה ותחנת הכוח חיפה יורדת משנה לשנה (מ-44 אחוז ב-2012 ל-32 אחוז ב-2014 בתעשייה, ומ-19 אחוז לשבעה אחוזים בתחנת הכוח), הרי שדווקא תרומת התחבורה לזיהום האוויר באזור חיפה עולה משנה לשנה (מ-38 אחוז ב-2012 ל-61 אחוז ב-2014). ומכיוון שכלי הרכב פולטים את זיהום האוויר בגובה הקרקע בקרבת האדם, הרי שלפליטות כלי הרכב השפעה גבוהה בהרבה על בריאות הציבור.

אולם, הצד החיובי אינו בא לידי ביטוי במסגרת השיח הציבורי והתקשורתי. נהפוך הוא – הציבור נחשף, דרך קבע, לנתונים המציגים באופן לא מדויק את ההשפעות  של התעשייה במפרץ חיפה על החברה בישראל ועל הסביבה באמצעות התקשורת. בעקבות פרסום הנתונים נחשפת התעשייה לביקורת ציבורית נוקבת, שהמידע שהונגש לציבור אינו משקף את המציאות - ובכך נוצרה הטעיה בקרב הציבור.

באחרונה נחשפנו לגל חדש של ביקורת, הטוענת כי החלטות ועדות התכנון יגבירו את הזיהום התעשייתי במפרץ חיפה ויגדילו את הפעילות התעשייתית וזיהום האוויר – כאשר למעשה המציאות הפוכה לגמרי.

מדובר בהסדרה של מתקנים מהתקופה הבריטית אשר ייכנסו מעתה להליכי תכנון מפורטים ובשקיפות מול הציבור, ללא הגדלת פליטות ושימוש בטכנולוגיות המתקדמות ביותר. למעשה, מדובר בפרויקט העברת מכלים ישנים למתחם חדש ומתקדם, קטן בהיקפו ורחוק מתושבים, תוך פינוי שטחים לאורך חופי הים ובסמוך לבתי תושבים.

התעשייה הישראלית מהווה את אחד ממנועי הצמיחה המשמעותיים של המשק הישראלי, ומייצרת תעסוקה - הן במישרין והן בעקיפין - לאלפי משפחות בישראל. מוצריה משמשים אותנו מדי יום לתחבורה, לחקלאות, לתשתיות, לצריכה ביתית וכן, גם להפחתת פליטות בתעשייה ובתחבורה. כדי להבטיח תעשייה יציבה ומובילה בתחום הסביבתי, רצוי כי גופי הממשלה, מקבלי ההחלטות והפעילים בשיח הסביבתי יגלו אחריות בפרסום מידע אובייקטיבי ומדויק על אודות פעילות המפעלים לציבור, ובד בבד יציגו את התמונה המלאה הכוללת שיפור במכלול הפרמטרים הסביבתיים. מדובר בצעד חשוב שיחזק את אמון הציבור בתעשייה הישראלית, ושממנו כולנו נצא נשכרים.

 

 הכותב הוא מנהל איגוד הכימיה, הפרמצבטיקה ואיכות הסביבה בהתאחדות התעשיינים

 

המאמר פורסם באתר גלובס: http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001143854 

ha bahaim