לראות את התמונה המלאה

כתבות

המשרד להגנת הסביבה: נמשכת מגמת השיפור במצבו של נחל הקישון

נמשכת מגמת השיפור במצבו של נחל הקישון, זאת הודות לעבודות השיקום שמתבצעות בו. כך קובע דוח של המשרד להגנת הסביבה, אשר בחן את מצבם של הנחלים בישראל. על פי הדוח, בקישון – שהיה בעבר המזוהם ביותר בנחלי ישראל – המקור העיקרי לשיפור הוא טיפול נכון יותר בשפכים תעשייתיים.

מאז שנת 2001 נוקטים מפעלי התעשייה במפרץ בפעולות רבות ומשמעותיות שנועדו לשפר את איכות השפכים שלהם ולצמצם את הזרמת המזהמים לנחל. בעקבות התוכניות והפרויקטים המיושמים באזור, שבו בשנים האחרונות החיים לקישון בדרך להפיכתו לריאה ירוקה ושוקקת חיים ובילויים לשעות הפנאי.

על מנת לעמוד מקרוב אחר פרויקט שיקום הנחל, נערך באחרונה סיור של פורום מנהלי איכות הסביבה של התאחדות התעשיינים, שבו השתתפו בין השאר נציגי התעשייה באזור. במפגש ניתנה למשתתפים הזדמנות לעמוד מקרוב אחר העבודות, להתעדכן בהתקדמותן וללמוד על חשיבותן לסביבה כולה.

בפתח המפגש סקר חיים חמי, מנכ"ל רשות ניקוז ונחלים קישון, את פעולות ניקוי ושיקום הנחל ויובליו, גדורה וציפורי, ואת השלכותיהן על מקורות המים והקרקע, כמו גם השפעותיהן על החי והצומח בסביבתם.

יצוין כי הפרויקט מתבצע על שטח של כ-1,100 קמ"ר, לרבות בערוצי נחלים באורך כולל של כ-940 ק"מ. בדבריו סיפר חמי על אופי הפרויקט, בו מתבצעות העבודות על פי עקרונות המשלבים בין כלכלה (חקלאות, תשתיות ומפעלים), סביבה וחינוך, וכן על חשיבות שיתוף הפעולה עם גופים ובעלי עניין שונים במרחב. עלות הפרויקט, שמטרתו להשיב את הקישון לציבור כנחל חי, נאמדת בכ-220 מיליון שקל – במימון משותף של התעשייה, המדינה והרשויות המקומיות.

לאחר מכן יצאו המשתתפים לסיור באתר, בו הוצג בפניהם אופן הטיפול בתוואי שבין הנחל המקורי לבין הנפתול. באזור זה הונחו יריעות למניעת זליגת תשטיפים לסביבה ולנחל, הוקמה תשתית ומערכת להפרדה בין המשקע למים הנשאבים מהנחל, הוקם מתקן לטיפול במים לפני השבתם לנחל והוקם מערך לטיפול ביולוגי בקרקע המזוהמת, הכולל איסוף גז ותשטיפים. כמו כן ביקרו נציגי התעשייה במעבדות הפועלות באתר, שמטרתם לנטר, לפקח ולבדוק את איכות מי הנחל וזכו בהסבר מפורט על העבודה היומיומית של הצוות.

את הסיור חתם שיט בנחל הקישון, בו צפו המשתתפים במערכת האקולוגית של החי והצומח, ששימורה הוא ממטרות העל של הפרויקט. יצוין כי מאז תחילת הפרויקט ועד היום שבו החיים לקישון, כשעשרות זני ציפורים וצמחים חזרו לנחל והפכו אותו לשכיית חמדה ירוקה ופורחת. בקצה מסלול השיט נערכה צפייה בעבודתו של המחפר (דרג'ר) שהובא לצורך הוצאת המשקע המזוהם מקרקעית הנחל.

כפי שציין מנכ"ל האתר, בסיום תהליך הרחקת המזהמים מוחזרים המים המטופלים לנחל בהליך מבוקר ומנוטר באופן רציף, כך שאיכות המים תעמוד בצו ההרשאה שנקבע על ידי רשות המים. הקרקע המטופלת נערמת על מנת ליצור בהמשך פארק שישמש את הציבור הרחב. נוסף על כך, צפוי להתבצע שיקום של תוואי הנחל, של נופי האזור ושל בתי הגידול ברצועת הנחל, וכן יצירה מחודשת של בתי גידול אופייניים בנפתול החדש שיאפשר את פיתוח פארק הקישון בשתי גדותיו.

פורום מנהלי איכות הסביבה בהתאחדות התעשיינים בסיור שהתקיים בנחל הקישון